Servicebil

Om Global Värmeteknik AB

Vi är ett företag med inriktning på kyla och värme och har över 30 års erfarenhet inom kylbranschen. Vi har verksamhet inom en rad olika områden såsom,värmepumpar, fordonskyla, hushålls kyla, kommersiell kyla, komfort kyla...

Med vår portabla serviceutrustning för AC kan vi serva arbetsmaskiner på plats hos kund så som. Jordbruksmaskiner, truckar, grävare, lastbilar, lastmaskiner, bussar, skogsskördare, marin kyla mm...

Vi är ackrediterad av SWEDAC vilket är ett krav för att få arbeta med köldmedium i kyl- och värmepumpanläggningar.

Vi är medlemmar i SVEP, Svenska Värmepumpföreningen , som är en oberoende branschorganisation och den officiella informationskanalen för värmepumpar, till allmänheten, myndigheter, organisationer och beslutspåverkare i Sverige.

Vi är även medlem i KYL (Kylentreprenörernas Förening) som hjälper kylföretag att bli ännu bättre företag. Det gör vi för att kyl- och värmepumptekniken är en av samhällets viktigaste funktioner som gör att vi människor mår bra. På kort sikt för att våra livsmedel ska hålla och för att delar av industrin ska få kyla till sina processer, men också för att alla lokaler ska ha rätt temperatur. På längre sikt för att värna om miljön genom att till exempel leverera energieffktiva värmepumpar.

Vi är återförsäljare för Scanoffice som är importör av olika luftbehandlingsaggregat. Produkter kommer från marknadens ledande tillverkare såsom Sanyo, Hyundai, Panasonic, Gree, Thermoscreen, Tecnoclima, VEAB samt Inficon.
scanoffice